اخبار کوتاهآرشیو
عنوان خبر :واریز مخفیانه پول توسط اسرائیل به حساب تشیکلات خودگران فلسطین
نام فرستنده :
نام گیرنده :
ایمیل گیرنده :
پیغام شما :
^