اخبار کوتاهآرشیو
عنوان خبر :وعده میانمار به مجازات عاملان کشتار ۱۰ مسلمان روهینگیا
نام فرستنده :
نام گیرنده :
ایمیل گیرنده :
پیغام شما :
^