اخبار کوتاهآرشیو


مردم عراق آزادسازی فلوجه را جشن گرفتند

فعالان عراقی تصاویری از جشن و سرور و شادمانی مردم فلوجه از آزادسازی این شهر از چنگال گروه تروریستی داعش منتشر کردند.

^