اخبار کوتاهآرشیو


مجروحان یمنی در تهران + تصاویر

تعدادی از مجروحان جنگ آل سعودعلیه یمن پس از درمان در بیمارستانهای تهران،برای گذران دوران نقاهت در محلی با امکانات مناسب مستقر شده اندوبعداز درمان کامل به کشورشان باز میگردند.

^