اخبار کوتاهآرشیو


ویرانه های موصل و روایت زندگی دوباره پس از داعش +عکس

در تصاویر زیر ویرانه های موصل را می بینید که دوباره روند عادی زندگی به آن بازگشته است.

^